กอช. เชิญชวนประชาชนคนไทย มอบของขวัญเงินออมให้คนในครอบครัว”

 

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ (กอช.) เชิญชวนประชาชนคนไทยมอบของขวัญให้คนในครอบครัวหรือคนที่คุณรัก เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นเงินออมกับ กอช. เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ พร้อมสิทธิเพิ่มอีก 3 ต่อ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ง่ายๆ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้ที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น “กอช.”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนประชาชนคนไทยมอบของขวัญให้คนในครอบครัวหรือคนที่คุณรัก เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นเงินออมกับ กอช. เริ่มต้นออมตั้งแต่ 50 – 13,200 บาทต่อปี เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ โดยผู้ที่มีสิทธิสมัครต้องมีอายุ 15 – 60 ปี ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3  แต่สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 สามารถสมัครออมเงินควบคู่ไปกับ กอช. ได้ ซึ่งผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก กอช. จะได้รับสิทธิประโยชน์การออมเงินจาก กอช. เพิ่มอีก 3 ต่อ

 

                 ต่อที่ 1 รับเงินสมทบจากรัฐ ในแต่ละช่วงอายุของสมาชิก
                                  • ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท
                                  • ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
                                  • ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท
                 ต่อที่ 2 ผลตอบแทนของเงินสะสมและเงินสมทบที่นำไปลงทุน รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร
                 ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

                 ทั้งนี้ กอช. ยกระดับการออมเงินผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) “กอช.” ด้วยสมาร์ท โฟนเพียงเครื่องเดียวสามารถเข้าถึงช่องทางบริการออมเงินของ กอช. แบบครบวงจร ทั้งการตรวจสอบสิทธิก่อนสมัคร การสมัครสมาชิก การคำนวณบำนาญให้ตนเองหรือผู้อื่น การดูข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ เช็คบัญชีเงินออมของคุณได้ง่ายด้วยแอปพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดแอปฯ กอช. ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และเพลย์สโตร์ (Play Store) โดยพิมพ์คำค้นหาว่า “กอช.” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูล สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ”

 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

กอช. อำนวยความสะดวกสมาชิก ครอบคลุมทุกช่องทาง”

 

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนประชาชนผู้ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล ที่มีอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น ตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิก กอช. ได้ตามวันและเวลาทำการตามหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช.              เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน ไว้ใช้หลังเกษียณรายเดือนเมื่ออายุ 60 ปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญรายเดือนให้แก่ผู้ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ ที่มีช่วงอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา คนขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รับจ้างทั่วไป เป็นต้น ได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาล สร้างหลักประกันเงินออมรายเดือนไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครและสมัครสมาชิก ได้ตามวันและเวลาหน่วยรับสมัครของ กอช. ดังนี้

  1.วันและเวลาทำการของธนาคารแต่ละแห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส., ธอส., กรุงไทย และออมสิน

  2.จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ, สถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

  3.เวลา 08.30 – 22.30 น. ทุกวัน ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ, แอปพลิเคชั่น “กอช.” และเว็บไซต์ “กอช.” ( )

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000

 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

“กอช. ชวนส่งเงินออมสะสม รับโชค 4 ต่อ 

ที่เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ”

 

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิก กอช. ส่งเงินออมสะสม ตั้งแต่ 50 -  13,200 บาท ต่อ 1 บิล รับแต้มคลับการ์ดฟรี 200 แต้ม ที่เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งเงินออมสะสมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2562  

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ยกระดับอำนวยความสะดวกให้สมาชิก กอช. สามารถส่งเงินออมสะสมได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินเทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มต้นที่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายนนี้เท่านั้น รับโชคทันทีอีก 4 ต่อ 

          ต่อที่ 1  ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิกแต่ละคน 

                    - ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง 

          โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท  

                    - ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง

          โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท 

                    - ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง  

          โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท  

          ต่อที่ 2  ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

          ต่อที่ 3  ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

          ต่อที่ 4  รับแต้มคลับการ์ดฟรี 200 แต้มต่อ 1 บิล และสามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสดในการซื้อของในเทสโก้โลตัสได้

          “สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. อายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาทิ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันหลังเกษียณ เมื่ออายุ 60 ปี เป็นรายเดือนและสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต                

ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด    แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้  ทั้งระบบ IOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร   ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม   ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000”

 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

 

 

“กอช. เผยแผนเชิงรุกปี 2562 ลงพื้นที่มอบสิทธิสวัสดิการเงินออมทั่วประเทศ”

 

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เผยแผนการดำเนินงานตามแผนตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2562 ในการลงพื้นที่ทั้งเขตชุมชนเมืองและชุมชนภูมิภาค ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหามหาดไทย ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมุ่งพัฒนา ความยั่งยืนระดับประเทศผ่านการสร้างวินัยการออมของประชาชนอันเป็นปัจจัยของความสําเร็จและเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ  กอช. เป็นกองทุนบำนาญสำหรับแรงงานนอกระบบที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี  อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา วินมอเตอร์ไซต์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เป็นต้น ในการดูแลประชาชนผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาลให้ได้มีหลักประกันเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่ผู้สูงวัยที่มีอยู่กว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ

         ตามแผนตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้เข้ารับสิทธิสวัสดิบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. นับเป็นการสร้างหลักประกันเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณรายเดือนหลังอายุ 60 ปี ทั้งเขตชุมชนเมืองและชุมชนส่วนภูมิภาค โดยได้ผนึกกำลังร่วมกับกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนการสร้างวินัยการออมเงินเพื่อบำนาญ ผ่านกลไกระดับนโยบายกับกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งการออม” ผ่านศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล ในการออมเงินกับ กอช. และยังเป็นต้นแบบ “มหานครแห่งการออม” ให้กับสังคมไทยอีกด้วย  โดย กอช. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนการออมไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงสิทธิในการออมเพิ่มมากขึ้น  และในเขตชุมชนภูมิภาค กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่นำร่อง 31 จังหวัด เริ่มจากมอบนโยบายการออมแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ในแต่ละจังหวัดส่งเสริมการออม และสร้างวินัยการออมที่ดีให้กับประชาชนในแต่ละอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตลอดจนถึงประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ ได้ตระหนักถึงการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นจะขยายผลทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม