นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่ได้รับในโครงการระยะที่ 1 รายละ 300 บาทและ 200 บาทต่อเดือน ซึ่งเดิมกำหนดให้ต้องใช้จ่ายผ่านร้านค้าประชารัฐเท่านั้น ปรับใหม่ให้สามารถเบิกเป็นเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มและสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ 200 บาทและ 100 บาทต่อเดือน เหลือเงินสำหรับที่ต้องใช้จ่ายผ่านร้านค้าประชารัฐ 100 บาท กำหนดให้เบิกเป็นเงินสดช่วงเวลาตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย. 2562 เป็นเวลา 3 เดือน

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการออมเงิน ให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมได้อีก 2 ช่องทาง ทั้งแอพพลิเคชัน Mymo ธนาคารออมสินและตู้บุญเติม พร้อมเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิก กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาล 50 – 100%

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดโปรโมชันเดือนแห่งการออมกับ กอช. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการออมและวางแผนการเงินระยะยาว เพื่อมีเงินออมไว้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี สำหรับผู้ที่สมัครภายในเดือนตุลาคม 2561 จะได้รับกระปุกออมสิน “น้องเก็บออม

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. น้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการออมกลุ่มเยาวชนในสถาบันการศึกษากว่า 200 แห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเครือข่ายมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมขับเคลื่อนผ่านแกนนำนักเรียน นักศึกษา นำ กอช. เผยแพร่ในสถาบันการศึกษาและชุมชนใกล้บ้าน หวังเยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญการออมเงิน การวางแผนออมเพื่อวัยเกษียณ และรู้จัก กอช. มากขึ้น