กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดบริการให้สมาชิกวางแผนการออม ผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 61 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้ออมต่อเนื่อง สร้างวินัยการออม ช่วยลดภาระการเดินทางไปฝากที่หน่วยรับเงิน กอช. พร้อมทัพเสริม 5 ธนาคารรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชน มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา และแรงงานนอกระบบ ได้เข้าถึงสิทธิการออมเงิน ที่มีรัฐช่วยออม พร้อมรับบำนาญ

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดเนื้อหา กอช. ในหลักสูตรสอนนักเรียนนักศึกษา จากผลการขับเคลื่อนโครงการ “กอช. ต้นกล้าการออม

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนเด็กที่ได้รับอั่งเปาในเทศกาลตรุษจีน แบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บออม โดยเฉพาะเด็กมีอายุ 15 ปีขึ้นไป หากเป็นสมาชิก กอช. อยู่แล้ว ถือโอกาสเทศกาลมงคลต้นปี แบ่งเงินอั่งเปาส่งสะสมออม หรือเป็นฤกษ์ดีตรุษจีนนี้ พ่อแม่สอนลูกหลานเริ่มเก็บทรัพย์ พาไปสมัครออมกับ กอช. รับสิทธิรัฐสมทบเงินออม ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินให้ลูกหลานไม่ลำบากตอนวัยเกษียณ มีโอกาสรับบำนาญตลอดชีพ

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เริ่มจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออม ประจำปี 2560 ให้สมาชิกทั่วประเทศ ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กอช. รวมทั้งรู้ยอดรวมเงินออมจนถึงปี 2560 และใช้เป็นหลักฐานยื่นขอลดหย่อนภาษี อย่างไรก็ตาม กอช. มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกที่ต้องการติดต่อ กอช. และผู้สนใจ สามารถโทรสายด่วนเงินออมได้ที่หมายเลขใหม่ 02-049-9000