กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. และ กระทรวงมหาดไทย พร้อมส่งเสริมการออมเพื่อบำนาญ โดยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายให้นายอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ รณรงค์ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. อปพร. และประชาชนในพื้นที่ สมัครเป็นสมาชิก กอช. รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญ เป็นการสร้างเสริม “วิถีไทยวิถีพอเพียง” มีวินัยการออมในทุกช่วงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนสามารถ “ตรวจสอบสิทธิสมัครสมาชิก” รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ รู้ผลทันที ผ่านเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th ได้แล้ว ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-24.00 น. ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน จากเดิมต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่ง หรือที่หน่วยรับสมัคร กอช. เท่านั้น พร้อมสามารถ “ดาวน์โหลด ใบสมัคร” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเป็นสมาชิก กอช. ก่อนนำไปยื่นที่หน่วยรับสมัคร

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เผยผลตอบแทนการลงทุนให้เงินออมของสมาชิก ปี 2560 เติบโตร้อยละ 4 ส่วนผู้ที่ยังไม่มาสมัคร กอช. เพื่อรับสิทธิ์รัฐสมทบเงินออมมีกว่า 19.4 ล้านคน จากแรงงานนอกระบบที่มีคุณสมบัติทั้งหมดกว่า 20 ล้านคน ขณะที่ทิศทางปี 2561 เน้นกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาสมัครเป็นสมาชิก พร้อมเพิ่มความสะดวกการสมัครและบริการสมาชิก โดยใช้เทคโนโลยีและความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ 10 แห่ง ส่วนการลงทุนยังเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ความมั่นคงสูงมากกว่าร้อยละ 80 โดยปรับทิศทางการลงทุนเพื่อมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นให้สมาชิก

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ย้ำ ประชาชนอายุ 15-60 ปี ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำภาคเอกชน สามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ตลอด ไม่มีปิดรับสมัคร โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสมัครได้ที่ ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด เครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ