กอช. แนะสมาชิกโค้งสุดท้ายปี 60 ส่งเงินออมเต็มเพดาน รับบำนาญตลอดชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แจ้งสมาชิกเหลือเวลาครึ่งเดือนที่จะส่งเงินสะสมประจำรอบปี 60 แนะส่งเงินออมเต็มเพดาน โดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์ออมเพียง 10 ปี เพื่อไม่พลาดรับเงินบำนาญตลอดชีพ พร้อมย้ำออมเงินกับ กอช. ลดหย่อนภาษีได้

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นการบริหารงานกองทุนบำนาญเพื่อแรงงานนอกระบบ เน้นการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดนโยบายและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกองทุน ทั้งกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ล่าสุด กอช. อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครสมาชิก กอช. จากภาคตะวันออก 7 จังหวัด เข้าทำหน้าที่กรรมการ

     กอช. อำนวยความสะดวกให้บุตรของสมาชิก กอช. ที่เสียชีวิต สามารถใช้เอกสารอื่นเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินคืนได้หากไม่มีสูติบัตร ส่วนบุตรที่เคยยื่นขอรับเงินคืน แต่ยังขาดเอกสารสูติบัตร ทาง กอช. ได้ส่งจดหมายแจ้งข้อมูลให้ใช้เอกสารอื่นแทนได้แล้ว หากยังไม่ได้รับจดหมายหรือข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามทาง กอช. ได้

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการออม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปและสมาคมสวัสดิการชุมชนฯ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมการออมอย่างยั่งยืนกับ กอช.