กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมจัดบูธและเปิดรับสมัครสมาชิกในงานประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ ประจาปี 2558 มีผู้ให้ความสนใจล้นหลาม โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธและสมัครเป็นสมาชิก กอช. ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

กอช. เร่งดำเนินการตามมติบอร์ดใหญ่ เตรียมคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิก พร้อมปลดล็อคระบบบริการสมาชิกตามเวลาเปิดปิดธนาคาร ดีเดย์ 1 พ.ค. นี้

         นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติได้มีมติอนุมัติในหลักการคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิก กอช. ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง 10 ท่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชิกและผู้รับบำนาญอีก 7 ท่าน โดย กอช. จะประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ จาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย คือผู้สมัครจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณะอนุกรรมการคัดเลือก 5 ท่านซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังและจากคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งนี้ หลังจากที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกและกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในราวเดือนพฤษภาคม จากนั้น กอช. จะประกาศเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้แทนสมาชิกเข้ามาทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ในราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559   

         นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิก โดยให้เพิ่มจำนวนสถาบันการเงินที่จะเข้ามาเป็นหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิก กอช. จากเดิมที่ 3 ธนาคารของรัฐ คือ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ส่วนที่สำนักงาน กอช. ก็จะเริ่มเปิดให้บริการสมาชิกด้วยตัวเองด้วย รวมถึงการจัดกิจกรรมสัญจรไปในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือเมื่อ กอช. ได้เข้าร่วมในงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการต่างๆ ก็จะเปิดรับสมัครสมาชิกในงานด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สมาชิก กอช. มีทางเลือกการใช้บริการที่ครอบคลุมหลากหลาย และได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พนักงาน กอช. ที่ออกไปรับสมัครสมาชิกนอกที่ทำการ จะต้องติดบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ เป็นเครื่องหมายให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและที่สำคัญคืออีกไม่นาน ประชาชนและสมาชิก กอช. จะสามารถสมัครสมาชิก หรือส่งเงินสะสมรายเดือน ได้ตามเวลาการเปิด-ปิดทำการของธนาคารแต่ละสาขา จากเดิมที่ระบบงานของ กอช. จะปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และเปิดให้บริการตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งการปลดล็อคระบบบริการสมาชิก กอช. ครั้งนี้ จะทำให้สมาชิกและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อไปใช้บริการของธนาคารในห้างสรรพสินค้า กำหนดเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 นี้เป็นต้นไปครับ’ นายสมพรกล่าว 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

        กอช. ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.พะเยา ร่วมลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนกองทุนการรออมแห่งชาติ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชชการจังหวัดพะเยา(ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานพิธี ร่วมลงนำมโดยนำยสมพร จิตเป็นธม เลขำธิกำร กอช. (ที่ 2 จากซ้าย) นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. (ยืนขวา) และนางมุกดา อินต๊ะสาร เครือข่ายยกองทุนสวัสดิการชุมชน (ยืนซ้าย)

 

 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

กอช. แจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุน ณ สิ้นสุดปีแรกที่เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2558 พร้อมแจ้งผู้ประกันตน ม.40 ที่รับโอนจากประกันสังคมล็อตแรก

         กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดส่งใบแจ้งยอดเงินในบัญชีกองทุนของสมาชิก ประจำปี 2558 ถึงสมาชิกกองทุน ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  จำนวนกว่า 391,000 ราย นับเป็นใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ฉบับปฐมฤกษ์ หลังจากที่กองทุนเริ่มเปิดรับสมาชิกเป็นครั้งแรกเมื่อ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 กลุ่มแรกที่รับโอนมาจากประกันสังคม จำนวนกว่า 9,000 ราย 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม