เมื่อเร็วๆ นี้ (ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดบูธประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. ให้แก่ พนักงานลูกจ้างของ กบข. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอับดุลราฮิม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

     เมื่อเร็วๆ นี้ (ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2 ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในหัวข้อ “ส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ”

     เมื่อเร็วๆ นี้ (2 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. แก่นักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) ประจำศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสำนักงานเขตกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน

     เมื่อเร็วๆ นี้ (29 มี.ค. 62) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมบรรยายและออกบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช.