เมื่อเร็วๆ นี้ (19 มี.ค. 62) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม อสม. แห่งประเทศไทย การจัดระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลการจัดการระบบสวัสดิการภาครัฐ ทั้งนี้ กอช. ได้เข้าร่วมจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน พร้อมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับ กอช. ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี