วันนี้ (22 มี.ค. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ในเรื่อง "ออมอย่างไรให้ได้รับบำนาญ" แก่ทหารกองประจำการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวนกว่า 100 นาย เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกกับ กอช. และการวางแผนการออมเงินไว้ใช้หลังปลดประจำการ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ