เมื่อเร็วๆ นี้ (29 มี.ค. 62) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมบรรยายและออกบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ในงานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค (FPO Forum) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 200 คน ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช