เมื่อเร็วๆ นี้ (ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดบูธประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. ให้แก่ พนักงานลูกจ้างของ กบข. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอับดุลราฮิม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ