วันนี้ (22 เม.ย. 62) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมเงินกับ กอช. จังหวัดศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 25) และจังหวัดสุรินทร์ (จังหวัดที่ 26) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ และ นางสำรวย โล่ห์นารายณ์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความรู้ในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนได้มีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อผู้นำในแต่ละส่วนงานจะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช.