วันนี้ (25 เม.ย.62) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง