เมื่อเร็วๆ นี้ ( 25 เม.ย. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองทัพบกไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและการเป็นสมาชิก กอช. ให้กับทหารกองประจำการ สังกัดกรมยุทธโยธาทหารบก กรมการสารวัตรทหารบก และ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชีวิต ณ ห้องประชุมอุษาวดี กรมยุทธโยธาทหารบก แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ