เมื่อเร็วๆ นี้ ( 25 เม.ย. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองทัพบกไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและการเป็นสมาชิก กอช. ให้กับทหารกองประจำการ สังกัดกรมยุทธโยธาทหารบก กรมการสารวัตรทหารบก และ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชีวิต ณ ห้องประชุมอุษาวดี กรมยุทธโยธาทหารบก แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

     วันนี้ (25 เม.ย.62) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

     วันนี้ (22 เม.ย. 62) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมเงินกับ กอช. จังหวัดศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 25) และจังหวัดสุรินทร์ (จังหวัดที่ 26)

     เมื่อเร็วๆ นี้ (ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดบูธประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. ให้แก่ พนักงานลูกจ้างของ กบข. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอับดุลราฮิม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ