แหล่งที่มา : นสพ. ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 6

แหล่งที่มา : นสพ. โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า A8

แหล่งที่มา : นสพ. สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 12

แหล่งที่มา : นสพ. บางกอกทูเดย์ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 11