แหล่งที่มา : 1. คอลัมน์ ข่าวสั้น: ลงขอนแก่นสร้างวินัยการออม