• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  

   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
   - ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   - ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  
   - ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
   - ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 
   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม  

 

เรื่อง

วันที่ลงประกาศ

ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสัั้น SMS  30/10/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสัั้น SMS เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกรและแจ้งข้อมูลสมาชิก กอช. 05/10/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างดำเนินงานจัดส่งข้อความสั้น SMS ถึงผู้มีรายได้น้อยและสมาชิก กอช. 25/09/2561
ประกวดราคางานจ้างผลิตร่ม กอช. พร้อมบรรจุกล่องจำนวน 5,000 คัน  19/09/2561
ประกวดราคางานจ้าง IT Audit แอพพลิเคชั่นโปรแกรมทะเบียนสมาชิก  10/09/2561
ประกวด "ยกเลิก" งานจ้าง IT Audit แอพพลิเคชั่นโปรแกรมทะเบียนสมาชิก 29/08/2561
ประกวดราคางานจ้าง IT Audit แอพพลิเคชั่นโปรแกรมทะเบียนสมาชิก   15/08/2561
ประกวดราคางานจ้าง IT Audit แอพพลิเคชั่นโปรแกรมทะเบียนสมาชิก  09/08/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิยุและโทรทัศน์  25/06/2561
ประกวดราคางานจ้างจัดหาพัด, ถุงพลาสติกสานลายกระสอบ และกระเป๋าผ้าร่มกันน้ำ กอช.   14/06/2561
ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการกองทุนการออมแห่งชาติประจำปี 2561   30/05/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณวงจรเครือข่ายความเร็วสูง สำหรับระบบทะเบียนสมาชิห และระบบสารสนเทศกองทุนการออมแห่งชาติ  24/05/2561
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูล Oracle ระบบทะเบียนสมาชิก กอช.  11/05/2561