• ประกาศราคากลาง

เรื่อง

วันที่ลงประกาศ

ประกาศขอบเขตการดำเนินงานจัดหาผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian)

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 

05/04/2562

ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสัั้น SMS

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 

30/10/2561

ประกาศราคากลางงานจัดทำเงินเดือน (Outsource) กองทุนการออมแห่งชาติ 

05/10/2561

ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสัั้น SMS เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกรและแจ้งข้อมูลสมาชิก กอช.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 

05/10/2561

 งานจ้าง IT Audit – แอปพลิเคชั่นโปรแกรม ทะเบียนสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ขอบเขตการดำเนินงานจ้าง IT Audit – แอปพลิเคชั่นโปรแกรม ทะเบียนสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

10/09/2561

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายทะเบียนสมาชิก

10/08/2561
ประกาศราคากลางจัดหาเสื้อยือคอกลม 31/07/2561
จัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2561 
ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2561 
13/07/2561
ประกวดราคางานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง ภาพพระบรมฉายาลักษณ์และธงตราสัญญาลักษณ์  02/07/2561
ประกวดราคางานจัดหาพื้นที่จัดบูธนิทรรศการ Thailand Smart Money 2018  02/07/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิยุและโทรทัศน์ 
TOR งานจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิยุและโทรทัศน์
25/06/2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์งานระบบทะเบียนสมาชิก กอช. 
TOR โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์งานระบบทะเบียนสมาชิก กอช.
20/06/2561
ประกาศราคากลาง งานจ้างหาพัด กอช.  14/06/2561
ประกาศราคากลาง งานจัดหาถุงพลาสติกลายกระสอบ กอช.  14/06/2561
ประกาศราคากลาง งานจัดหากระเป๋าผ้าร่มกันน้ำ กอช.  14/06/2561

ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตใบปลิวพร้อมใบสมัครสมาชิก กอช. แผ่นพับและใบปลิว กอช.

14/06/2561

ประกาศราคากลาง งานจ้างผู้ดำเนินกการสแกนเอกสาร กอช.

14/06/2561