• ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจ้างบริการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 12/04/2562
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือและบัตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง 11/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตรายงานประจำปี 2561 กองทุนการออมแห่งชาติ 27/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างบริการรื้อ ย้าย พร้อมติดตั้งสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ ชั้น 2,3 พร้อมอุปกรณ์ 14/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายภาพคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ 13/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหาพื้นที่เปล่าและโครงสร้างบูธนิทรรศการ กอช. ในงาน Thailand Smart Money 2019 5/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและบัตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง 13/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสื่อสารสร้างกระแสงาน กอช. ผ่าน Facebook Page : กองทุนการออมแห่งชาติ 13/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น "SMS" เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิก กอช. ของผู้มีรายได้น้อย 14/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำนักงาน 12/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ "ในงานกาชาดประจำปี 2561" 08/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ 08/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนสมาชิกที่ไม่ส่งเงินออมปี พ.ศ. 2561 และแจ้งพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์  07/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD)  07/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 07/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น "SMS" เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและแจ้งข้อมูลสมาชิก กอช. 06/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำตำแหน่งเลขาธิการ 02/11/2561