• ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและบัตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง 13/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสื่อสารสร้างกระแสงาน กอช. ผ่าน Facebook Page : กองทุนการออมแห่งชาติ 13/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น "SMS" เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิก กอช. ของผู้มีรายได้น้อย 14/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำนักงาน 12/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ "ในงานกาชาดประจำปี 2561" 08/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ 08/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนสมาชิกที่ไม่ส่งเงินออมปี พ.ศ. 2561 และแจ้งพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์  07/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD)  07/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 07/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น "SMS" เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและแจ้งข้อมูลสมาชิก กอช. 06/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำตำแหน่งเลขาธิการ 02/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 24/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 05/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเงินเดือน (Outsource) กองทุนการออมแห่งชาติ 05/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 05/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตกระปุกออมสิน กอช. 05/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการ พร้อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (vmware) สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด 05/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตร่ม กอช. พร้อมบรรจกล่อง 05/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหาเสื้อโปลโ กอช. 05/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุและจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์และ (DVD) เสื้อยืดคอปก และเสื้อยืดคอกลม 24/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุและจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ DVD เสื้อยืดคอปก และเสื้อยืดคอกลม 25/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาริบบิ้นผ้าสกรีนลายโลโก้ และชื่อ กอช. 20/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และธงตราสัญญาลักษณ์ 20/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร และอื่นๆ ที่ กอช. มอบหมายจำนวน 2 อัตรา 20/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้าง IT Audit - แอพพลิเคชั่นระบบทะเบียนสมาชิก 19/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานจัดซื้อหน่วยความจำ (Memory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิ 19/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ 19/09/2561 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นน้ำร้อน แบบถังคว่ำ 10/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Network Switch) 09/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตร่ม กอช.และผลิตโรลอัพ เพื่อการประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ 09/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกั้นผนังห้องเก็บของ ประตูบานเลื่อนชั้น 5 01/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างจัดหาผู้รับจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2561 31/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 31/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและตกแต่งบูธประชาสัมพันธ์ กอช. ในงานมหกรรม "Thailand Social Expo 2018" ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 31/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาเสื้อยืดคอกลม กอช. 31/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นจำนวน 4 คัน 31/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์และธงชาติไทย 31/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดหา Certificate SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสืท่อสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 18/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบทะเบียนสมาชิก 18/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 18/07/2561
ประกวดราคางานจ้างจัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2561 13/07/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์  11/07/2561
ประกวดราคางานจ้างออกแบบและตกแต่งบูธประชาสัมพันธ์กอช. ในงาน GH BANK Home for All Expo @Bangkok 2018 “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @กรุงเทพ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561   11/07/2561
ประกวดราคางานจัดหาพื้นที่จัดบูธนิทรรศการ Thailand Smart Money 2018 02/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดหาพัด,ถุงพลาสติกรายกระสอบและถุงผ้าร่มกันน้ำ กอช. 29/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดหาพัด,ถุงพลาสติกรายกระสอบและถุงผ้าร่มกันน้ำ กอช. 29/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดหาพัด,ถุงพลาสติกรายกระสอบและถุงผ้าร่มกันน้ำ กอช. 29/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตและติดตั้งไฟสปอตไลท์และสติ๊กเกอร์ติดป้ายกองทุนการออมแห่งชาติ 29/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์จดหมาย Confirmation Letter พร้อมนำส่งไปรษณีย์ 29/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาผู้จัดพิมพ์ซองหน้าต่างสีขาว 21/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผลิตใบปลิวพร้อมใบสมัครสมาชิก กอช. แผ่นพับและใบปลิว กอช. 14/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินการสแกนเอกสารของ กอช.  14/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผลิตชุดเอกสารหลักสูตรเงินทองต้องวางแผน 14/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเหมาให้บริการสัญญาณวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับระบบงานทะเบียนสมาชิก 11/06/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการกองทุนการออมแห่งชาติประจำปี 2561   30/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูล Oracle สำหรับระบบทะเบียนสมาชิก  23/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาพื้นที่จัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน 2018  02/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน 2018  02/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนสถานะบัญชีสมาชิก กอช. ที่มีสิทธิรับเงินสมทบ 10 ปี  02/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตและติดตั้งป้ายสำนักงานและสติ๊กเกอร์ติดอาคารสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ  05/04/2561