เลขาธิการฯ กอช. ลงพื้นที่ให้ความรู้การวางแผนการเงินระยะยาวกับประชาชน จังหวัดเชียงราย

            วันนี้ (29 ต.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน ณ บ้านประชาวิวัฒน์ ตำบลนางแล และสถาบันการเงินชุมชน ตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย เข้าใจถึงการได้รับสิทธิสวัสดิบำนาญจากรัฐบาลผ่านการออมกับ กอช. โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานการพัฒนารายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ