วันนี้ (31 ต.ค) นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติและปาฐกถาพิเศษ “เส้นทางชีวิตความสำเร็จการออม” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นการขอบคุณหน่วยงานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการออม สร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน เพื่อความมั่นคงของชีวิตในวัยเกษียณต่อไป