กอช. มุ่งส่งเสริมวินัยการออมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หวังประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล ผ่านผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
               วันนี้ (3 ธ.ค.) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมรามา การ์เด้น โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นผู้ชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับพื้นที่ต่อไป