วันนี้ (17 ธ.ค.) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานประชุมสรุปผลงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยและมอบรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย (Building a Good Society Award) โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้ารับรางวัลด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ