เมื่อเร็วๆ นี้ ( 9 มกราคม 2562) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในการจัดอบรมระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับหน่วยรับสมัครสมาชิกให้แก่เครือข่ายองค์กรการเงิน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร