กอช. เดินหน้าขับเคลื่อนการออม ผ่านกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ จ.สกลนคร

          เมื่อเร็วๆ นี้ ( 26 มกราคม 2562) นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “งานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”  พร้อมทั้ง ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

          โดย กอช. เข้าร่วมจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน  ณ ลานสกลละเบ๋อ อ.เมือง จ.สกลนคร

แหล่งข่าวอื่นๆ

https://www.thailandplus.tv/?p=38675

https://www.dailynews.co.th/regional/689906