กอช.เข้าร่วมจัดบูธงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปีการเคหะแห่งชาติ 

          เมื่อเร็วๆ นี้ ( 31 มกราคม 2562) พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปีการเคหะแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติ” โดยนางสาว   จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

          ทั้งนี้ กอช. ได้เข้าร่วมจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน พร้อมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับ กอช. ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ