กอช. แนะนำสิทธิการออมเงินแก่ อสม.สาธารณสุข

         วันนี้ (6 ก.พ.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หารือ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวนกว่า 1,500,000 คน ได้รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ได้มีเงินรายเดือนใช้หลังอายุ 60 ปี