เมื่อเร็วๆนี้ (10 ก.พ. 62) ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา” จังหวัดสงขลา ณ หลาดสองเล โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์การออมเงินกับ กอช. เพื่อสร้างเงินบำนาญรายเดือนหลังอายุ 60 ปี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้รับสิทธิการออมเงินและรับเงินสมทบจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช.