เมื่อเร็วๆ นี้ (28 ก.พ. 62) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” พร้อมดึงภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน ได้รับทราบถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย พร้อมบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมไทย เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ปลูกฝังวินัยการออมตั้งแต่เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นการเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยชรา เพื่อให้ประเทศไทยจะได้เป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน