เมื่อเร็วๆ นี้ (26 ก.พ. 62) ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “งานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” โดยมีนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ บริเวณลานประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่