เมื่อเร็วๆ นี้ ( 4 มี.ค. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน พร้อมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับ กอช. แก่ลูกจ้างที่ยังไม่มีสวัสดิการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการออมเงินสู่วัยเกษียณ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)