กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการออมเต็มรูปแบบอย่างยิ่งใหญ่แห่งปีให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการออม” ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี

     เมื่อเร็วๆ นี้ ( 26 ก.พ. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมบรรยาย "การสร้างเสริมหลักประกันการออม" ในการสัมมนาเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว ครั้งที่ 2 ให้แก่กลุ่มเครือข่ายสตรี จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ จำนวน 140 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ณ โรงแรมแกลลอรี่ ดีไซค์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อเร็วๆ นี้ (22 ก.พ. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องสวัสดิการชุมชน การออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้กับตัวแทนชุมชน ผู้ขับขี่รถจักรยายนต์รับจ้าง รวมถึงแรงงานนอกระบบ ณ ศาลาวัดชมนิมิตร จังหวัดสมุทรปราการ

     เมื่อเร็วๆ นี้ (ระหว่าง 12-20 ก.พ. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม กับ กอช. ให้กับทหารกองประจำการ เพื่อส่งเสริมการวางแผนการออมเงินไว้ใช้หลังปลดประจำการ