ร่วมโครงการ CCO-MOF สัญจร จัดโดยกระทรวงการคลัง

     โครงการ สานสัมพันธ์ 4 ภาค งามวิลาศ ประเพณีไทย

     กอช.ลงพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 - เชียงใหม่.เชียงราย.พะเยา

     กอช. พะเยา_ลงพื้นที่ครั้งที่1