เมื่อเร็วๆ นี้ (22 ก.พ. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องสวัสดิการชุมชน การออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้กับตัวแทนชุมชน ผู้ขับขี่รถจักรยายนต์รับจ้าง รวมถึงแรงงานนอกระบบ ณ ศาลาวัดชมนิมิตร จังหวัดสมุทรปราการ

     เมื่อเร็วๆ นี้ (ระหว่าง 12-20 ก.พ. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม กับ กอช. ให้กับทหารกองประจำการ เพื่อส่งเสริมการวางแผนการออมเงินไว้ใช้หลังปลดประจำการ

     เมื่อเร็วๆ นี้ (21 ก.พ. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน พร้อมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับ กอช. ผ่านโครงการ “บสย. รักพี่วิน” ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

     เมื่อเร็วๆ นี้ (18 ก.พ.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี