การลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

 

  นับตั้งแต่ต้นปี
(ytd)
ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ปี
2565
ปี
2564
ปี
2563
อัตราผลตอบแทน
กอช. (ร้อยละ)
0.29 -0.25 -0.01 1.09 0.14 0.82 2.48
อัตราผลตอบแทน
เงินฝาก* (ร้อยละ)
  0.60 0.58 0.81

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สัดส่วนการลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(เงินสะสมเงินสมทบ) 11,069.36 ล้านบาท ณ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด : กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดจากการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต : กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

- กอช. ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี

- กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี

- กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี

- กอช. ร่วมกับ กยศ. ยกทัพเสริมทักษะบริหารจัดทางการเงิน ในกิจกรรม ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

- กอช. ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีเงินบำนาญใช้รายเดือนหลังเกษียณ

- การประชุมหารือการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมและสร้างวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จ.เชียงราย

- กองทุนการออมแห่งชาติ กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการออมกับ กอช. ภายใต้การกำกับดูแลสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

- แจก แจก แจกรางวัล! กิจกรรมประจำเดือนกันยายน! กิจกรรม : "กอช. pay@post"

-  แจกรางวัลสัปดาห์ที่ 4 (สัปดาห์สุดท้าย!!) กิจกรรมสุดพิเศษ! “ชวนปุ๊บ รับปั๊บ” วันสถาปนาครบรอบ 8 ปี กอช.

- กิจกรรม“น้องเก็บออมเข้าครัว” สัปดาห์ที่ 4 (สัปดาห์สุดท้าย!)

- 20 สิงหาคม 2566 วันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

- มาแล้ววววววว!! ประกาศ!!! รายชื่อผู้ที่ได้รับ กระเป๋าเป้ รัก กอช. 

- หากเปลี่ยนไป…บอก กอช. ให้รู้ด้วยนะ

- พบกับกิจกรรมและโปรโมชันพิเศษ!! ที่บูธ กอช. (โซน C) ในงาน "ศิลปาชีพ ประทีปก้าวไกล OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี “

- เดือนแห่งการแจกรางวัล! กิจกรรม “ชวนปุ๊บ รับปั๊บ” วันสถาปนาครบรอบ 8 ปี กอช. สัปดาห์ที่ 3

- แจกรางวัลสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม! กิจกรรม“น้องเก็บออมเข้าครัว”

- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : ผ่าน

- กิจกรรมสุดพิเศษ! “ชวนปุ๊บ รับปั๊บ” วันสถาปนาครบรอบ 8 ปี กอช. สัปดาห์ที่ 2

- มาแล้ววววว! กิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแม่ แจกรางวัลสัปดาห์ที่ 2 กิจกรรม“น้องเก็บออมเข้าครัว”

 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมคลิก

สื่อ ดาวน์โหลด

ระบบบริการออนไลน์

เมนูสำหรับสมาชิก
เมนูสำหรับหน่วยรับสมัคร
เมนูศูนย์ข้อมูล
เมนู ITA
เมนู EIT

เฟซบุ๊ก กอช.

วิดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม

ภาคีเครือข่าย