Banner Web_OL-02.jpg

สถานะกองทุนการออมแห่งชาติ

การลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

 

  นับตั้งแต่ต้นปี
(ytd)
ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี

ปี

2564

ปี 2563
อัตราผลตอบแทน กอช. (ร้อยละ) -0.66 0.76 -0.55 -0.60 0.82 2.48
อัตราผลตอบแทนเงินฝาก* (ร้อยละ)   0.58 0.81

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สัดส่วนการลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(เงินสะสมเงินสมทบ) 10,019.86 ล้านบาท ณ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด : กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดจากการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต : กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

กอช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลคารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565

-กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาททุกสัปดาห์

-กอช. ร่วมกับ DGA เพิ่มช่องทางการออมผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช็กสิทธิ์ สมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม ผ่านแอป “ทางรัฐ” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

-กอช. ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสมาชิก กอช. เพื่อการออมรับเงินบำนาญในอนาคต

-เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมสัมมนา "สวัสดิการสังคมถ้วนหน้าเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"

 

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

“กอช. สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้” เชิญชวนทุกท่านซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ พร้อมรับโปรโมชัน  บนเว็บไซต์ ThailandPostMart พิเศษ!! สำหรับ สมาชิก กอช. ออมเงินต่อเนื่อง 500 บาทขึ้นไป รับโค้ดส่วนลด ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการมูลค่า 50 บาทฟรี
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด 

-กอช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลคารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565

-ส่งเงินออมสะสมผ่านไปรษณีย์ไทยวันนี้ รับเสื้อยืด กอช. ฟรี!! ถึง 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น

-กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาททุกสัปดาห์

-กอช. ชวนอาชีพอิสระวัยทำงานอายุ 30 ปี วางแผนการออมเงินวันละ 30 บาท รับบำนาญประมาณเดือนละ 3,000 บาท

-กอช. ชวนอาชีพอิสระสมัครออมเงิน พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี

-สมาชิก กอช. สมัครใช้บริการ “หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” เพื่อออมกับ กอช. ได้แล้ววันนี้

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมคลิก

สื่อ ดาวน์โหลด

ระบบบริการออนไลน์

เฟซบุ๊ก กอช.

วิดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่กิจกรรม หัวข้อ
26/07/2565 โครงการ กอช.ลงพื้นที่ตลาดชุมชน (ตลาด อตก. จตุจักร )
24/07/2565 โครงการ กอช.ลงพื้นที่ตลาดชุมชน ตลาดจตุจักร2 ตลาดเมืองมีน
19/07/2565 โครงการ กอช. ลงพื้นที่ตลาดชุมชน ตลาดรอบอนุสาวรีย์
18/07/2565 โครงการ กอช.ลงพื้นที่ตลาดชุมชน (ตลาดนนทบุรี ตลาดปากเกร็ดฯ )
08/07/2565 โครงการ กอช.ลงพื้นที่ตลาดชุมชน ปากคลองตลาด 4 แห่ง ตลาดยอดพิมาน
01/07/2565 ประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ระดับพื้นที่ จ. ราชบุรี
30/06/2565 ประชุมส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ระดับพื้นที่ จ.นครปฐม
24/06/2565 ถึง 26/06/2565 งาน Thailand Smart Money เซ็นทรัล ระยอง สมัครและส่งเงินออมสะสมในงาน รับของชำร่วย
19/06/2565 ถึง 21/06/2565 จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมวินัยการออมกลุ่มนักเรียน สช.จ.เชียงใหม่
18/06/2565 พิธิลงนาม MOU ร่วมกับ พอช. สถานที่ จ.นครสวรรค์

Pages

ภาคีเครือข่าย