โครงการ กอช. บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

กองทุนการออมแห่งชาติ เปิดรับสมัครพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมโครงการ กอช. บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • สมัครบวช  FB: กองทุนการออมแห่งชาติ เว็บไซต์ www.nsf.or.th และช่องทางรับสมัครของวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
 • คุณสมบัติ
  ๑. พุทธศาสนิกชน อายุ ๑๐-๖๕ ปี มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา สนใจในการปฏิบัติธรรม สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้ทุกประการ
  ๒. ไม่เคยใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ในช่วง ๑ เดือนก่อนเข้าบวชปฏิบัติ
  ๓.
  ไม่อยู่ในช่วงกักตัว และต้องไม่มีอาการไข้ ก่อนเข้าบวชปฏิบัติ
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
 • จำนวนรับสมัคร ๙๙ ท่าน
 • ค่าใช้จ่าย   ผู้เข้าบวชปฏิบัติไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากประสงค์จะทำบุญกับวัด ก็สามารถทำได้ตามกำลังศรัทธา
 • กฎระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติ
  ๑. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องสำรวมวาจา ไม่พูดคุยกับผู้บวชปฏิบัติด้วยกัน ระหว่างเข้าบวชปฏิบัติ
  ๒. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต ในช่วงที่บวชปฏิบัติ 
  ๓.
   ผู้บวชปฏิบัติ ต้องถือศีล ๘ เว้นการประดับตกแต่งร่างกายทุกชนิด เช่น แต่งหน้า ทาแป้ง  ทาปาก ทาเล็บ ถอดเครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อย แหวน ต่างหู 

ทั้งนี้ เครื่องดื่มประเภท ไมโล โอวัลติน ไวตามิลค์ และนมทุกชนิด จัดเป็นอาหาร จะต้องไม่รับประทานหลังจากเวลาเที่ยงวัน (๑๒.๐๐ น.) (การรับประทานอาหาร / ดื่มน้ำ ให้นั่งรับประทาน ไม่ยืนดื่มน้ำ)
          ๔. ​การแต่งกาย เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

สุภาพบุรุษ  ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมภาวนา หรือสวมเสื้อ และกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

สุภาพสตรี  ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมภาวนา หรือสวมเสื้อ และกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน ถ้าผมยาว ควรรวบขึ้นให้เรียบร้อย ถ้าทาเล็บ ต้องล้างออกให้หมด
          ๕. ผู้บวชปฏิบัติ เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถมาเข้าบวชปฏิบัติตามกำหนดได้  ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน  

 • ของใช้ที่ต้องเตรียมมาเอง
  ๑. เตรียมสวมใส่เสื้อผ้า ชุดบวช นุ่งขาว ห่มขาว 
  ๒. ยาประจำตัวสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
  ๓. แมสและเจลพกพา
  ๔. กระติกน้ำเพื่อใช้ตักน้ำดื่มส่วนตัว
  ๕. เบาะรองนั่ง (กรณีเตรียมมาเอง หลังจากจบงานแล้ว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถถวายวัดหรือนำกลับก็ได้)

  (ไม่ควรนำสิ่งของมีค่ามา หรือถ้ามีควรนำติดตัวไว้เสมอ)
 • ข้อปฏิบัติขณะอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ

      ๑.  ผู้บวชปฏิบัติ ต้องเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือสำหรับใช้ส่วนตัวมาด้วย ส่วนตามสถานที่ต่างๆ ภายในวัด ทางวัดจะเตรียมเจล/แอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้

      ๒.  ผู้บวชปฏิบัติ ต้องใส่แมสตลอดเวลา (ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร)

 

ติดต่อสอบถามและสมัคร ได้ที่ https://shorturl.asia/SFUpW หรือ FB กองทุนการออมแห่งชาติ เว็บไซต์ www.nsf.or.th และช่องทางรับสมัครของวัดแก้วฟ้าจุฬามณี หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ ๐๒-๐๔๙-๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๘, ๓๐๙, ๓๑๐, ๓๑๑

, , ,