การลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

 

  นับตั้งแต่ต้นปี
(ytd)
ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ปี
2565
ปี
2564
ปี
2563
อัตราผลตอบแทน
กอช. (ร้อยละ)
0.38 -0.14 2.87 2.34 0.14 0.82 2.48
อัตราผลตอบแทน
เงินฝาก* (ร้อยละ)
  0.60 0.58 0.81

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สัดส่วนการลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(เงินสะสมเงินสมทบ) 10,884.24 ล้านบาท ณ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด : กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดจากการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต : กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

- กอช. ประกาศเจตจำนงตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566

- กอช. ร่วมกับ ตลท. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ หลักสูตร สุขใจวัยเกษียณ วางแผนการเงินกับ กอช.

- กอช. ผนึกกำลัง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

- กอช. ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1

- กอช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ส่งเสริมการออมให้เยาวชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- “กอช.” ผนึก “กรุงไทย” เพิ่มช่องทางรับชำระเงินผ่าน “เป๋าตัง” ส่งเสริมการออมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

- กอช. มุ่งสร้างบำนาญให้ประชาชนอาชีพอิสระทุกจังหวัดมีเงินออมยามเกษียณ

- งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

- ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

- วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- กอช. จัดโปรโมชันต้อนรับหน้าฝน  “เป๋าตัง เป๋าตุง ออม กอช. ง่ายนิดเดียว” 

- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รับสมัครบุคคลเข้าพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็น กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก

- เช็คเลย!!! ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับกระเป๋าผ้า สปันบอนด์ จากโปรโมชัน “เมษา...พาออม”  

- มาแล้วค่า !!! ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อยืด รัก กอช. จากโปรโมชัน “ออม...กันลืม” เดือนเมษายน 2566

- “วันฉัตรมงคล” เป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

- ต่อโปรโมชันแล้ว !! “ออม...กันลืม”

- ทรงพระเจริญ วันที่ ๒๙ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

- กอช. ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง “ออมกับ กอช.” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 330,000 บาท

- ต้อนรับสงกรานต์ ด้วยโปรดีๆ จาก กอช. เมษา..พาออม

- มาละจร้า!!! โปรสุดพิเศษต้อนรับการปรับเงินสะสมและเงินสมทบ จัดไป “ออม 3 หมื่น รับ 3 ต่อ กับ กอช.”

- โปรโมชันรับลมร้อน “ออม...กันลืม” เพียงสมาชิก กอช. สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) 500 บาทขึ้นไป

- ข่าวดี!!! สมาชิก กอช. ออมเงินสะสมเพิ่มได้แล้ว สูงสุด 30,000 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบสูงสุดตามช่วงอายุ 1,800 บาทต่อปี

- สมาชิก กอช. สามารถรับสมุดเงินออมได้ที่สถาบันเงินชุมชน 9 แห่ง

- กอช. ชวนผู้ปกครองออมให้บุตรหลาน หรือ นักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ออมเงินกับ กอช. เพียงเดือนละ 300 บาท รับเงินเพิ่มอีก 150 บาท ในเดือนถัดไป

- ขอเชิญชวนสมาชิก กอช. สมัครเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัย “การส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานแรงนอกระบบด้วยแนวคิด : Automatic Saving for Retirement”

- การเปิดบัญชีของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

- สายช้อปต้องไม่พลาด กับโปร “มิตรรักนักช้อป แจกโค้ดส่วนลดฟรี!!”

- กอช. ขอแจ้งยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์

-  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รับสมัครบุคคลเข้าพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566

- “กอช. ชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป เป็นเพื่อนกับ กอช. ผ่านไลน์ @nsf.th”

- “สมาชิก กอช. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2565 บนแอป กอช. ได้แล้ววันนี้”

- “กอช. ชวน ตี๋-หมวย แบ่งอั่งเปามาออม พร้อมเงินสมทบเพิ่มเป็นอั่งเปาทวีคูณ เสริมมั่งมีตลอดชีพ”

- “แจกซิมฟรี!! สำหรับสมาชิก กอช. พร้อมสมัครบริการเสริมโปรโมชันเน็ตแรง 5 GB”

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมคลิก

สื่อ ดาวน์โหลด

ระบบบริการออนไลน์

เฟซบุ๊ก กอช.

วิดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม

ภาคีเครือข่าย