กอช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลคารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565

การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท

(1) ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า)

(2) ประเภทอุดมศึกษา (ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า)

(3) ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

- สามารถส่งผลงานในรูปแบบบุคคลหรือทีม (กำหนดทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน/บุคคล/ทีม หากสมัครในรูปแบบทีม สมาชิกในทีมจะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว

- ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทอุดมศึกษา ต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน และ 1 สถาบันการศึกษาสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

- การผลิตผลงานแอนิเมชัน (Animation) ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ และเทคนิคการผลิต สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ

ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.nsf.or.th เฟซบุ๊ก กอช. ไลน์ กอช. และแอปพลิเคชัน กอช. ส่งใบสมัคร Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ และอัพโหลดผลงานลงใน YouTube หรือ Google Drive และเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ พร้อมคำอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน และคัดลอก URL ผลงาน ส่งมาที่ Email: nsfanimation@nsf.or.th หมดเขตส่งผลงาน 25 ธันวาคม 2565

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. หรือเฟซบุ๊ก กอช. สอบถามข้อมูล โทร. 02-049-9000 ต่อ 311