กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เตือนภัย อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบบอ้าง

‼️ แจ้งเตือนสมาชิก และประชาชนทั่วไป โปรดใช้ความระมัดระวัง หากพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น กอช. หรือ ชักชวนให้ลงทุนอื่นที่ไม่ใช่บริการ กอช.

โดยทาง กอช. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เป็นช่องทางหลักดังนี้เท่านั้น

  • Website : www.nsf.or.th
  • Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ – กอช.
  • Tiktok : กองทุนการออมแห่งชาติ
  • Youtube : กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  • แอปพลิเคชัน กอช.
  • E-mail : info@nsf.or.th
  • สายด่วนเงินออม : 02-049-9000

เช็กให้ชัวร์ก่อนเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวได้เลย! เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ออมเงินอย่างปลอดภัย และไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกลงทุน!

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เตือนภัย มิจฉาชีพ ลงทุน