กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

2. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับสมาชิก เครือข่าย หน่วยรับสมัครสมาชิกและบุคคลภายนอก

3. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครงาน

4. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกิจการบริหารสำนักงาน 

5. ประกาศการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด

6. การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA