กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต

ระยะเวลารับสมัครและส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.ย.  64

ประกาศผลการประกวด :  วันที่ 10 ต.ค. 64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-049-9000 ต่อ  311

,