Banner Web_OL-02.jpg

สถานะกองทุนการออมแห่งชาติ

การลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

  นับตั้งแต่ต้นปี
(ytd)
ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ปี 2563
อัตราผลตอบแทน กอช. (ร้อยละ) -0.14 -0.79 0.19 0.65 2.48
อัตราผลตอบแทนเงินฝาก* (ร้อยละ)   0.81

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สัดส่วนการลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(เงินสะสมเงินสมทบ) 9,024.06 ล้านบาท ณ 31 ตุลาคม 2564

ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด : กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดจากการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต : กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

-กอช. จัดอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 รุ่น เพื่อส่งเสริมการออมในระดับพื้นที่

-รมว.คลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการรับสมัครสมาชิก กอช. สถาบันการเงินชุมชนบ้านดวนใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

-“งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม” ประจำปี 2564

-พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

-กอช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  ประจำปี พ.ศ.2564

-เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแผนงานโครงการส่งเสริมการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

-ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมโปรโมชัน  "ลอยกระทง ออมเงินกับเธอ" 

-กอช. ชวนอาชีพอิสระ ยูทูปเบอร์ เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ช่างแต่งหน้า นวดแผนไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก กอช.

-สมาชิก กอช. ติดตามยอดเงินออมของตนเองได้ 2 ช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชัน กอช. หรือรับสมุดเงินออมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

-กอช. เชิญชวนพ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อสร้างบำนาญยามชราภาพ

-กอช. ยกระดับการออมให้ง่ายขึ้น สมัครเป็นสมาชิก กอช. ที่ไหน ไม่จำเป็นต้องส่งเงินออมสะสมที่เดิม

-กอช. ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิก ร่วมกับธนาคารออมสิน ผ่านโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.”

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมคลิก

สื่อ ดาวน์โหลด

ระบบบริการออนไลน์

เฟซบุ๊ก กอช.

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่กิจกรรม หัวข้อ
13/11/2563 ถึง 15/11/2563 Money Expo Hatyai 2020 หาดใหญ่ 13-15 พ.ย. 63
06/11/2563 ถึง 08/11/2563 Money Expo เชียงใหม่ 2020 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
30/10/2563 งานวันออมแห่งชาติ
29/10/2563 พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ GRAB
22/10/2563 ถึง 25/10/2563 Money Expo 2020 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
19/10/2563 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับธนาคารออมสิน
24/07/2563 ถึง 25/07/2563 การลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดชลบุรี
21/07/2563 ถึง 22/07/2563 การลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดจันทบุรี
20/07/2563 ถึง 25/07/2563 แผนการลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดสกลนคร
20/07/2563 ถึง 25/07/2563 ลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดสุรินทร์

Pages

ภาคีเครือข่าย