กอช. จัดอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 รุ่น เพื่อส่งเสริมการออมในระดับพื้นที่

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม และ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสรสารน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน และนางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสำรวย โล่ห์นารายณ์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จะสามารถให้คำแนะนำในการเป็นสมาชิก กอช. พร้อมให้คำปรึกษาในการออมเงินกับสมาชิก และร่วมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านที่เป็นแรงงานนอกระบบได้วางแผนทางการเงินกับ กอช. เพื่อได้มีเงินบำนาญไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี โดยการอบรมในครั้งนี้ กอช. ได้จัดอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ทั้งหมด 2 รุ่น จำนวน 320 คน ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ

, , , , , , , ,