วันนี้ (25 ก.พ. 64) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดโครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการออม” ในกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงสนับสนุนการออมกับ กอช. โดยมี นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนขวัญถุงเริ่มต้นออมเงินกับ กอช. ให้แก่ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบทุนเงินออมกับ กอช. จำนวน 2,000 ทุน เพื่อส่งต่อให้สถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแล จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม จำนวน 606 ทุน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จำนวน 582 ทุน โรงเรียนฤทธิรงค์รอน จำนวน 301 ทุน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จำนวน 232 ทุน โรงเรียนแจงร้อนวิทยา จำนวน 182 ทุน โรงเรียนมักกะสันพิทยา จำนวน 97 ทุน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับทุนการออมกับ กอช. ได้เข้าใจการวางแผนการเงินเพิ่มมากขึ้น ทาง กอช. ได้ให้ความรู้ การบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคตตั้งแต่วัยเรียนแก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพฯ

 

, , , , , , ,