“กอช. ชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป เป็นเพื่อนกับ กอช. ผ่านไลน์ @nsf.th”

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป เป็นเพื่อนไลน์กับ กอช. เพียงเสิร์ชคำว่า “@nsf.th” และ กอช. มีจัดกิจกรรมโปรโมชั่น จัดการค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเคดิตแลกแต้มเป็นเงินออม “เปลี่ยนแต้มบัตรเครดิต เป็นเงินออมสะสมเข้า กอช.” ผ่านแอปพลิเคชัน ChomCHOB (ชมชอบ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป แอดไลน์ กอช. เพียงเสิร์ชคำว่า @nsf.th” 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้สมาชิกตรวจสอบสิทธิ สมัครสมาชิก ติดตามข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ กอช. ได้ร่วมกับบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด จัดการค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเคดิตแลกแต้มเป็นเงินออม ในโครงการ “เปลี่ยนแต้มบัตรเครดิต เป็นเงินออมสะสมเข้า กอช.” สมาชิกทำการโหลดแอปพลิเคชัน ChomCHOB (ชมชอบ) เลือกเมนู Exchange เลือกธนาคารที่สมาชิกมีบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วม หลังจากนั้นทำรายการแลกแต้ม 50 คะแนน เป็นเงินออม 50 บาท จากนั้นแต้มคะแนนจะปรากฎในหน้าจอระบบ เลือกเมนูเป็นแต้มอื่นๆ เลือกเมนู กอช. กรอกข้อมูล

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน เมื่อสมาชิกทำรายการสำเร็จ แต้มคะแนนจะเปลี่ยนเป็นเงินออมสะสมเข้า กอช. ทั้งนี้ สมาชิก กอช. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชัน กอช. เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

,