“กอช. มอบของขวัญ รับเทศกาลตรุษจีน สมัคร พร้อมส่งเงินออมครั้งแรก 100 บาท รับเงินสมทบจากรัฐ รวมถึงอั่งเปาออมรัก มูลค่า 50 บาท”

 

                                กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดโปรโมชันรับเทศกาลตรุษจีน สำหรับผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก พร้อมส่งเงินออมกับ กอช. ครั้งแรก 100 บาท รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสูงสุด 1,200 บาทต่อปี และรับอั่งเปาออมรัก M-Coupon มูลค่า 50 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 

 

                   นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. จัดโปรโมชันพิเศษฉลองตรุษจีน มอบอั่งเปาออมรัก M-Coupon จากเซเว่น อีเลฟเว่น มูลค่า 50 บาท ให้แก่ผู้ที่สมัครสมาชิก กอช. พร้อมส่งเงินออม 100 บาท จำนวน 5,000 ท่านแรก* ทั้งยังได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุด 1,200 บาทต่อปี สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

                  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ สมัครและส่งเงินออม ได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อลดการเดินทางห่างไกลโควิด-19 หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

 

*หมายเหตุ: ขอจำกัดสิทธิ์สำหรับ 5,000 ท่านแรกเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด