“กอช. ยกระดับการออมให้ง่ายขึ้น สมัครเป็นสมาชิก กอช. ที่ไหน ไม่จำเป็นต้องส่งเงินออมสะสมที่เดิม”

 

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะสมาชิก กอช. สมัครสมาชิกที่ไหน เดือนถัดไป ไม่จำเป็นต้องส่งเงินออมสะสมที่เดิม โดยสามารถส่งเงินออมสะสมได้ที่หน่วยรับสมัครบริการ กอช. ได้ทุกที่

และรับเงินสมทบเพิ่มในเดือนถัดไปตามช่วงอายุของสมาชิกสูงสุด 1,200 บาทต่อปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม 02-049-9000

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  กอช. อำนวยความสะดวกสบายให้สมาชิกเข้าถึงการออมได้ทุกที่ เมื่อสมัครเป็นสมาชิก กอช. ที่หน่วยรับสมัคร กอช. ที่ไหนไม่จำเป็นต้องส่งเงินออมสะสมที่เดิม โดยสมาชิกสามารถส่งเงินออมสะสมเดือนถัดไป ตั้งแต่  50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ที่หน่วยรับสมัครของ กอช. ได้ทุกแห่ง อาทิ

ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน 128 แห่ง  ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร  ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี  ไปรษณีย์ไทย ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบในเดือนถัดไป เพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก ดังนี้ อายุ 15 – 30 ปี  รับเงินสมทบเพิ่ม 50% ของเงินออม หรือไม่เกิน 600 บาทต่อปี  อายุ 30 – 50 ปี ได้รับเงินสมทบ

เพิ่ม 80% ของเงินออม หรือไม่เกิน 960 บาทต่อปี  อายุ 50 – 60 ปี ได้รับเงินสมทบเพิ่ม 100% ของเงินออมสะสม หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินออมสะสม และเงินสมทบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน  “กอช.” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”