“กอช. ยกระดับพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน เพิ่มทักษะการเงินให้สมาชิกและตัวแทน กอช.

เรียนรู้การเงินออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้”

                    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนสมาชิกและตัวแทน กอช. เรียนรู้เพิ่มทักษะทางการเงินออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. สะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้การเงินได้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับวุฒิบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรทันที ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กอช. ได้ทั้งระบบ แอนดรอยด์ (Android), ฮาร์โมนีโอเอส (HarmonyOS) และไอโอเอส iOS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กอช. ยกระดับพัฒนาระบบ “แอปพลิเคชัน กอช.” โฉมใหม่ ให้สมาชิกและตัวแทน กอช. เพิ่มทักษะความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทย (Financial Literacy) อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้การเงินได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการบริหารจัดการเงินร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเคล็ดลับและเครื่องมือในการบริหารจัดการเรื่องเงินแบบง่ายๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Mechanism)ให้เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งเข้าใจขั้นตอนการบริหารจัดการหนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตตนเอง ครอบครัวและสามารถแนะนำหรือให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ด้วย

          สำหรับการเข้าใช้งานง่ายๆ เพียงเข้าแอปพลิเคชัน กอช.  เมนูเลือกเมนู “คลังความรู้” เลือก e-Learning เลือกเมนูสำรับการเงินสามัญประจำบ้าน ชุดที่ 1 เข้าเรียนและทำแบบทดสอบ เมื่อผลการทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับวุฒิบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรทันที

       ทั้งนี้ กอช. จะจัดเพิ่มความรู้ทางการเงินใหม่ๆ ให้ท่วงทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์โลก ส่งเสริมความรู้ให้สมาชิก และตัวแทน กอช. ไม่ตกเทรนด์ความรู้แวดวงการเงิน ไม่ถูกหลอกจากภัยทางเงินต่างๆ อีกด้วย

 

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

,