กอช. ร่วมกับ DGA เพิ่มช่องทางการออมผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช็กสิทธิ์ สมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม ผ่านแอป “ทางรัฐ” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ยกระดับการออมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงการออมมากขึ้น ทั้งเช็กสิทธิ์ สมัครเป็นสมาชิก กอช. และส่งเงินออมสะสม ผ่านแอปทางรัฐ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยกระดับการออมผ่านระบบออนไลน์นอกจากแอปพลิเคชัน กอช. ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงการออมเพิ่มมากขึ้น ในการมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณกับ กอช. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ อาทิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า รับจ้างทั่วไป อายุ 15 – 60 ปี ตรวจสอบสิทธิ์ เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก สมัครเป็นสมาชิก กอช. ส่งเงินออมสะสม ดูยอดเงินออมสะสมของตนเอง ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ (แอปทางรัฐ) โดยออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ในเดือนถัดไป

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ผ่านแอปสโตร์ (App Store) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบไอโอเอส (IOS) และดาวน์โหลดผ่านเพลย์สโตร์ (Play Store) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ จากทางภาครัฐได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วกับ กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000